وبلاگ مهندسی عمران (مهندسی آب) .::بسم الله الرحمن الرحیم::. در این وبلاگ سعی می‌شه مطالب مختلفی در ارتباط با مهندسی عمران و به طور خاص مهندسی آب قرار داده بشه. تمام سعی بنده اینه که مطالبی رو ارائه بدم که یا حاصل تلاش خودم هست، یا اینکه مشابه اون در وبلاگ‌ها و سایت‌های فارسی پیدا نمی‌شه. بنابراین لطفاً حق کپی رایت فراموش نشه!!! محمدصادق عباسیان دانشجوی دکترای مهندسی عمران-آب، دانشگاه صنعتی شریف http://www.waterengineering.ir 2018-02-21T20:24:28+01:00 text/html 2016-10-09T09:35:20+01:00 www.waterengineering.ir محمدصادق عباسیان «یکِ عمران»: تخصصی‌ترین کانال مشاورۀ کنکور ارشد و دکتری http://www.waterengineering.ir/post/208 <font size="2">سلام!</font><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><b><font color="#ff0000">«یکِ عمران»</font></b>، تخصصی‌ترین کانال تلگرام مشاورۀ کنکور کارشناسی ارشد و دکترای عمران راه‌اندازی شد.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">با استفاده از لینک زیر، به «یکِ عمران» بپیوندید.</font></div><div style="text-align: center; "><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center; "><a href="https://www.telegram.me/yeke_omran" target="_blank" title=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#ff6600"><b>«یکِ عمران»</b></font></a></div> text/html 2016-09-10T23:09:35+01:00 www.waterengineering.ir محمدصادق عباسیان گفتگوی 6 از مجموعۀ «گفتگوهای آبی» http://www.waterengineering.ir/post/206 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">سلام!</span></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">مجموعۀ مباحث تخصصیِ مهندسی آب با عنوان&nbsp;<b>«گفتگوهای&nbsp;<font color="#000099">آبی</font>»&nbsp;</b>رو می‌‌‌‌‌‌‌‌تونید توی سامانۀ آپارات با استفاده از لینک زیر ملاحظه بفرمایید.</font></div><a href="http://www.aparat.com/WaterTalks" target="_blank" title=""><font color="#ff6600" style="background-color: rgb(255, 102, 0);"><b><div style="text-align: center;"><font size="2">کانال آپارات «گفتگوهای آبی»</font></div><div></div></b></font></a><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">عنوان<font color="#ff9900"><b>&nbsp;</b></font></font><a href="http://www.aparat.com/v/Xg2vA" target="_blank" title=""><font size="2" color="#ff6600"><b>گفتگوی 6</b></font></a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">:&nbsp;<font color="#000099">فرهنگ‌سازی در مصرف آب</font></font></div> text/html 2016-05-02T09:59:02+01:00 www.waterengineering.ir محمدصادق عباسیان گفتگوی 5 از مجموعۀ «گفتگوهای آبی» http://www.waterengineering.ir/post/204 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">سلام!</span></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">مجموعۀ مباحث تخصصیِ مهندسی آب با عنوان&nbsp;<b>«گفتگوهای&nbsp;<font color="#000099">آبی</font>»&nbsp;</b>رو می‌‌‌‌‌‌‌‌تونید توی سامانۀ آپارات با استفاده از لینک زیر ملاحظه بفرمایید.</font></div><a href="http://www.aparat.com/WaterTalks" target="_blank" title=""><font color="#ff6600" style="background-color: rgb(255, 102, 0);"><b><div style="text-align: center;"><font size="2">کانال آپارات «گفتگوهای آبی»</font></div><div></div></b></font></a><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">عنوان<font color="#ff9900"><b>&nbsp;</b></font></font><a href="http://www.aparat.com/v/Xg2vA" target="_blank" title=""><font size="2" color="#ff6600"><b>گفتگوی 5</b></font></a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">:&nbsp;<font color="#000099">تغییرات زمانی دریاچه ارومیه</font></font></div> text/html 2016-05-02T09:54:46+01:00 www.waterengineering.ir محمدصادق عباسیان گفتگوی 4 از مجموعۀ «گفتگوهای آبی» http://www.waterengineering.ir/post/203 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">سلام!</span></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">مجموعۀ مباحث تخصصیِ مهندسی آب با عنوان&nbsp;<b>«گفتگوهای&nbsp;<font color="#000099">آبی</font>»&nbsp;</b>رو می‌‌‌‌‌‌‌‌تونید توی سامانۀ آپارات با استفاده از لینک زیر ملاحظه بفرمایید.</font></div><a href="http://www.aparat.com/WaterTalks" target="_blank" title=""><font color="#ff6600" style="background-color: rgb(255, 102, 0);"><b><div style="text-align: center;"><font size="2">کانال آپارات «گفتگوهای آبی»</font></div><div></div></b></font></a><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">عنوان<font color="#ff9900"><b>&nbsp;</b></font></font><a href="http://www.aparat.com/v/7uq8f" target="_blank" title=""><font size="2" color="#ff6600"><b>گفتگوی 4</b></font></a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">: <font color="#000099">بررسی یک نگاه منفی دربارۀ احیای دریاچۀ ارومیه</font></font></div> text/html 2016-04-24T16:20:27+01:00 www.waterengineering.ir محمدصادق عباسیان گفتگوی 3 از مجموعۀ «گفتگوهای آبی» http://www.waterengineering.ir/post/202 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">سلام!</span></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">مجموعۀ مباحث تخصصیِ مهندسی آب با عنوان&nbsp;<b>«گفتگوهای&nbsp;<font color="#000099">آبی</font>»&nbsp;</b>رو می‌‌‌‌‌‌‌‌تونید توی سامانۀ آپارات با استفاده از لینک زیر ملاحظه بفرمایید.</font></div><a href="http://www.aparat.com/WaterTalks" target="_blank" title=""><font color="#ff6600" style="background-color: rgb(255, 102, 0);"><b><div style="text-align: center;"><font size="2">کانال آپارات «گفتگوهای آبی»</font></div><div></div></b></font></a><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">عنوان<font color="#ff9900"><b>&nbsp;</b></font></font><a href="http://www.aparat.com/v/USe7v" target="_blank" title=""><font color="#ff6600" size="2"><b>گفتگوی 3</b></font></a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">:&nbsp;<span style="text-align: right;"><font color="#000099">نابودی جنگل های هیرکانی با پروژه انتقال آب خز</font></span></font></div> text/html 2016-04-20T05:25:43+01:00 www.waterengineering.ir محمدصادق عباسیان گفتگوی 2 از مجموعۀ «گفتگوهای آبی» http://www.waterengineering.ir/post/201 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">سلام!</span></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">مجموعۀ مباحث تخصصیِ مهندسی آب با عنوان&nbsp;<b>«گفتگوهای&nbsp;<font color="#000099">آبی</font>»&nbsp;</b>رو می‌‌‌‌‌‌‌‌تونید توی سامانۀ آپارات با استفاده از لینک زیر ملاحظه بفرمایید.</font></div><a href="http://www.aparat.com/WaterTalks" target="_blank" title=""><font color="#ff6600" style="background-color: rgb(255, 102, 0);"><b><div style="text-align: center;"><font size="2">کانال آپارات «گفتگوهای آبی»</font></div><div></div></b></font></a><div style="text-align: justify;"><font size="2">عنوان<b><font color="#ff6600">&nbsp;</font></b></font><a href="http://www.aparat.com/v/p8nYe" target="_blank" title=""><b><font color="#ff6600" size="2">گفتگوی 2</font></b></a><font size="2">:&nbsp;</font><font color="#000099" size="2">انتقال آب گزینۀ آخر است.</font></div> text/html 2016-04-17T12:53:55+01:00 www.waterengineering.ir محمدصادق عباسیان گفتگوی 1 از مجموعۀ «گفتگوهای آبی» http://www.waterengineering.ir/post/200 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">سلام!</span></div> <div style="text-align: justify;"><font size="2">مجموعۀ مباحث تخصصیِ مهندسی آب با عنوان <b>«گفتگوهای <font color="#000099">آبی</font>» </b>رو می‌‌‌‌‌‌‌‌تونید توی سامانۀ آپارات با استفاده از لینک زیر ملاحظه بفرمایید.</font></div><a href="http://www.aparat.com/WaterTalks" target="_blank" title=""><font style="background-color: rgb(255, 102, 0);" color="#ff6600"><b><div style="text-align: center;"><font size="2">کانال آپارات «گفتگوهای آبی»</font></div><div></div></b></font></a><div style="text-align: justify;"><font size="2">عنوان<b><font color="#ff6600">&nbsp;</font></b></font><a href="http://www.aparat.com/v/3yeEq" target="_blank" title=""><b><font size="2" color="#ff6600">گفتگوی 1</font></b></a><font size="2">: <font color="#000099">نقش سد دز در سیل‌‌‌‌های بهار 95</font></font></div> text/html 2015-03-04T11:45:25+01:00 www.waterengineering.ir محمدصادق عباسیان انتشار مقاله در مجله علمی-پژوهشی عمران مدرس http://www.waterengineering.ir/post/196 <div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">سلام،</font><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">مقاله‎ای که از فصلنامه علمی-پژوهشی عمران مدرس پذیرش گرفته بود به صورت الکترونیکی چاپ شد.</font><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font color="#FF0000">عباسیان، م. ص.، جلالی، س.، و موسوی ندوشنی، س. س. (1393). </font></b><b><font color="#FF0000">"تحلیل فراوانی چندمتغیره سیلاب با استفاده از تابع مَفصَل و توزیع‌های حاشیه‎ای پارامتری و ناپارامتری". فصلنامه علمی-پژوهشی عمران مدرس، دوره 14، شماره 4، صفحه 92-81.</font></b></font><br><br></div><div align="justify"><a href="http://mcej.modares.ac.ir/issue_5140_5215_دوره+14،+شماره+4،+زمستان+1393،+صفحه+1-226.html" target="_blank" title=""><b><font size="2">مشاهده مقاله در وبسایت فصلنامه عمران مدرس (مقاله شماره 7)</font></b></a></div> text/html 2015-02-18T03:09:32+01:00 www.waterengineering.ir محمدصادق عباسیان خلاصه‌های کنکور دکترای عمران آب http://www.waterengineering.ir/post/194 <font size="2">سلام<br> سه تا از خلاصه‌هایی که خودم برای کنکور دکتری داشتم، در مورد مبحث "ضربه قوچ"، "امواج سطحی" و "کاویتاسیون و هوادهی" رو براتون آپلود کردم. البته اینا فقط خلاصه هستن و شاید خیلی به درد یادگیری نخورن. اما به هر حال خیلی بهتر از هیچیه!! <br>این سه تا مبحث رو انتخاب کردم چون در مورد مراجع ضربه قوچ و کاویتاسیون و هوادهی سطحی بچه‌ها یه کمی سردرگم هستن و در مورد امواج سطحی هم همچین بعید نیست شبیه مثالی که نوشتم سوال بیاد.<br> <b>1. </b>ضربه قوچ<br> <a href="http://upload7.ir/uploads//7b57c12904561b2a64b5edc0bcebaa26f8f322c8.jpg" target="_blank">http://upload7.ir/uploads//7b57c1290...26f8f322c8.jpg</a><br> <b><br> 2. </b>امواج سطحی<br> <a href="http://upload7.ir/uploads//04e2775ed07edcb6d2e261bddd82f15180c2cd58.jpg" target="_blank">http://upload7.ir/uploads//04e2775ed...5180c2cd58.jpg</a><br> <br> <b>3.</b> کاویتاسیون و هوادهی<br> <a href="http://upload7.ir/uploads//4a00b3b78881d6bf089c6221f4233f46f1bd0bef.jpg" target="_blank">http://upload7.ir/uploads//4a00b3b78...46f1bd0bef.jpg</a><br> <a href="http://upload7.ir/uploads//c30b8e60cbdb90edf75ef53bc30eab56df127edc.jpg" target="_blank">http://upload7.ir/uploads//c30b8e60c...56df127edc.jpg</a></font> text/html 2014-10-07T14:50:06+01:00 www.waterengineering.ir محمدصادق عباسیان مشاوره رایگان کنکور کارشناسی ارشد http://www.waterengineering.ir/post/193 <div align="justify"><font size="2">سلام!<br>با توجه به اینکه مدتی رو توی دو تا از بهترین مؤسسات عمرانی کشور به عنوان مشاور کنکور ارشد فعالیت کردم، تصمیم گرفتم از این تجربه برای کمک به بچه‌های کنکوری استفاده کنم، مخصوصاً که بخش زیادی از این تجربه به واسطه همکاری با بهترین اساتید عمران کشور به دست اومده. <br>برای پرسیدن سؤال‌هاتون می‌تونید از آدرس ایمیل abbasian93@gmail.com یا همین وبلاگ استفاده کنید.<font color="#FF0000"><font color="#000000"></font></font><br>پیروز باشید×</font><br><font size="3"> </font></div> text/html 2014-04-18T06:16:57+01:00 www.waterengineering.ir محمدصادق عباسیان ارتفاع مکش کل خالص (NPSH) http://www.waterengineering.ir/post/192 <div align="justify"><font size="2">در پمپاژ سیالات، <font color="#FF6600">ارتفاع مکش کل خالص (Net Positive Suction Head, NPSH) برابره با فشار کل سیال در دهانه مکش پمپ که نسبت به فشار تبخیر سیال در درجه حرارت پمپاژ سنجیده می‌شه</font>. واحد NPSH در سیستم SI متر هست.<br>بر اساس این تعریف، NPSH موجود (NPSH<sub>available</sub>) برابره با فشاری که سیال در دهانه پمپ داره و از رابطه زیر محاسبه می‌شه.<br></font><div align="center"><font color="#FF0000" size="3">NPSH<sub>available</sub> = (P<sub>0</sub>/ρg) + (v<sup>2</sup>/2g) + (P<sub>v</sub>/ρg)<font color="#FFFFFF">1</font></font><br></div><font size="2">توی این رابطه:<br>P<sub>0</sub> = فشار استاتیک سیال در دهانه ورودی<br>v = سرعت سیال در دهانه ورودی<br>P<sub>v</sub> = فشار تبخیر سیال در دمای پمپاژ<br></font></div> text/html 2014-03-13T15:07:28+01:00 www.waterengineering.ir محمدصادق عباسیان رابطه بین مدت و شدت بارندگی http://www.waterengineering.ir/post/191 <div align="justify"><font size="2">سلام</font>،<br><font size="2">به‌طور کلی بین مدت و شدت بارندگی رابطه عکس وجود داره، به این معنی که با زیاد شدن یکی، اون یکی کم می‌شه. رابطه کلی ارائه شده بین مدت و شدت به‌صورت</font><br><div style="direction: ltr;" align="center"><font size="3">i = a / (t+b)<sup>c</sup></font><br></div><div align="right"><font size="2">هست که توی این رابطه i شدت بارندگی (mm/hr) و t مدت بارندگی (hr) و a و b و c ضرایب تجربی هستن که بسته به محل مورد مطالعه متفاوتن.</font></div><font size="2">برای بارش‌های کمتر از 2 ساعت رابطه به‌شکل</font><br><div align="center"><font style="" size="2"><font size="3">i = a / (t+b)<font color="#FFFFFF" size="1">1</font></font><br></font><div align="justify"><font size="2">و برای بارش‌های بیشتر از 2 ساعت رابطه به‌صورت</font><br></div></div><div align="center"><font size="3">i = a / t<sup>c</sup></font><br></div><div align="center"><div align="right"><font size="2">پیشنهاد شده.</font></div></div><font size="2">نکته مهم اینکه ضرایب a و b و c باید برای یک دوره بازگشت خاص (مثلاً 2 سال) ارائه بشن و با تغییر دوره بازگشت، مقادیر این ضرایب هم تغییر می‌کنه.<br></font></div> text/html 2014-03-12T16:46:52+01:00 www.waterengineering.ir محمدصادق عباسیان کلاس آموزش برنامه‌نویسی به زبان FORTRAN 90/95 http://www.waterengineering.ir/post/190 <div align="justify"><font size="2">سلام!<br>ان‌شاءالله 30 ساعت کلاس برنامه‌نویسی به زبان FORTRAN 90/95 در گروه آموزشی عمران‌پایه از 25 فروردین برگزار می‌شه. برای دیدن سرفصل مطالب، زمان‌ کلاس، محل برگزاری و هزینه ثبت‌ نام روی لینک زیر کلیک بفرمایید.<br><br></font><div align="center"><a href="http://upload7.ir/imgs/2014-03/79653792261528280721.jpg" target="_blank" title=""><font size="2">مشاهده پوستر</font></a></div></div> text/html 2014-03-11T05:08:19+01:00 www.waterengineering.ir محمدصادق عباسیان بخش‌هایی از سخنرانی پروفسور سمیعی http://www.waterengineering.ir/post/189 <div align="justify"><font size="2"><b><font color="#FF6600">بخش هایی از سخنان پروفسور مجید سمیعی رئیس انجمن جراحی قاعده مغز جهان و چهره ماندگار علمی ایران بود که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ایراد شد.</font></b></font><br><br><font size="2"> والدین باید سعی کنند به فرزندانشان بیاموزند جز برای کارهای علمی و آموزشی، از رایانه و به ویژه بازی‌های رایانه‌ای استفاده نکنند. </font><br><font size="2"> وی افزود: تا می‌توانید کودکان را از رایانه دور کنید چون حجم عظیم اطلاعات و داده‌هایی که به مغز کودک وارد می‌کند باعث آلودگی مغزی و فکری در او می‌شود و به ویژه بازی‌های رایانه‌ای که به مدت طولانی استفاده شود جز تلف کردن انرژی مغزی و آسیب‌های جسمی و مغزی به کودکان دستاورد دیگری ندارد.</font><br><font size="2"> پروفسور سمیعی که در یک سخنرانی بین رشته‌ای با موضوع آموزش بهینه مغز برای مدیریت سخن می‌گفت افزود: مغزانسان‌ها معمولاً در حدود ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ گرم وزن دارد اما وزن مغز خانم‌ها کمی کمتر از آقایان است اگرچه کیفیت و بازدهی مغز خانم‌ها از آقایان بیشتر است، به همین دلیل است که خانم ها قادرند در آن واحد چند کار را با هم انجام دهند و قبولی بیشتر خانم‌ها در دانشگاه‌ها نیز به همین دلیل است.</font><br><font size="2"> وی اضافه کرد: مغز انسان در حدود ۱۰۰ میلیارد سلول به نام نرون دارد، از ابتدای تولد این سلول‌ها در مغز کودک وجود دارد اما ارتباطات میان این سلول‌ها به‌تدریج شکل می‌گیرد به‌طوری که در دو سالگی کودک می‌تواند همه چیز را یاد بگیرد، اما متأسفانه قدرت درک و فهم کودکان در این سنین زیاد جدی گرفته نمی‌شود. وی ضمن مقایسه مغز انسان با رایانه و میکروپروسسور آن گفت: با وجود پیشرفت‌های گسترده علمی در دنیا و رشد علم روباتیک هنوز رایانه یا روباتی که بتواند با شنیدن یک لطیفه بخندد وجود ندارد یا روباتی که بتواند با مشاهده محیط اطراف شعر بگوید ساخته نشده است. ما تازه در ابتدای راه شناخت رازهای پیچیده مغز انسان هستیم.</font><br><font size="2"> وی عوامل مهمی را که باعث تأثیر بر آموزش در علم مدیریت می‌شود به این ترتیب ذکر کرد: ۱- قابلیت و توانایی دانشجو و استاد، ۲- دانش و رفتار استاد، ۳- آگاهی و حساسیت استاد، ۴- رعایت اخلاق و احترام متقابل، ۵- درک نیازهای دانشجویان، ۶- انعطاف‌پذیری در برابر مسائل جدید. </font><br><font size="2"> وی اضافه کرد: استادان باید به طور مرتب دانش و یافته‌های جدید را فراگرفته و به دانشجویان خود بیاموزند و در رشته تخصصی خود به‌روز باشند.</font><br><font size="2"> وی به نقش انگیزه در رشد علمی افراد اشاره کرد و گفت: انگیزه شامل دو بعد است؛ انگیزه درونی و محیطی. انگیزه درونی یا خودبه‌خودی نوعی عشق است. آیا شما می‌توانید عشق را تعریف کنید؟ علم مغز و اعصاب هنوز نتوانسته عشق را تعریف کند و عشق هنوز از نظر دانش مغز و اعصاب یک راز است. وی در ادامه به پاداش و جایزه به عنوان ایجاد کننده انگیزه ثانویه یا محیطی اشاره کرد و گفت: بدون پاداش انگیزه‌ای وجود ندارد و این برای همه انسان‌ها اثبات شده است.</font><br><font size="2"> پروفسور سمیعی گفت: انگیزه ثانویه شامل ارتقای استانداردهای زندگی انسان و افتخار، شهرت و رضایت است اما انسان هایی که با عشق کار می کنند و انگیزه درونی قوی دارند رمز موفقیت خود و جامعه شان هستند.</font><br><font size="2">وی گفت: <b><font color="#FF0000">از نظر من بزرگ‌‌ترین لذت زندگی انسان کمک به همنوع بدون هیچ‌گونه انتظاری است. به هم‌نوعان خود محبت کنید و هیچ‌وقت به خودتان مغرور نباشید و قدر سلامتی خود را بدانید و به استادان خود احترام بگذارید و فقط به دنبال پول درآوردن نباشید. </font></b></font></div> text/html 2014-03-07T15:57:02+01:00 www.waterengineering.ir محمدصادق عباسیان مقاله‌های ارائه شده در پنجمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب http://www.waterengineering.ir/post/188 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">سلام!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;;color:red;mso-bidi-language: FA" lang="FA">مقاله اول:‌ بررسی اهمیت انتخاب تابع توزیع احتمال مناسب در محاسبه شاخص بارندگی استاندارد شده (</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Euclid&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;;color:red;mso-bidi-language: FA">SPI</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) وقایع خشکسالی</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><a href="http://www.4shared.com/office/vXwclVOUba/________________.html" target="_blank" title=""><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">دانلود پوستر ارائه شده در کنفرانس (از سایت </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Euclid&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>4shared</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</span></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;;color:red;mso-bidi-language: FA" lang="FA">مقاله دوم: تحلیل توام مدت و سختی خشکسالی با استفاده از تابع مَفْصَل</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><a href="http://www.4shared.com/office/iFNoCY7Iba/____________.html" target="_blank" title=""><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">دانلود اسلایدهای ارائه شفاهی در کنفرانس (از سایت </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Euclid&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>4shared</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</span></a></p>